Äta ute

Mount Fuji

Restaurang Houtou Fudou vid Mt Fuji

Sushi-Go-Round (Kaitensushi) HiBaRi Shinjuku