Tag - shinjuku

Sushi-Go-Round (Kaitensushi) HiBaRi Shinjuku